Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty

Ważne terminy

Ostatnie uaktualnienie: 17 wrz 2009

Zakończenie przyjmowania wniosków: 15 mar 2010

Opis

Fundusz przyznaje dotacje na projekty kulturowe, naukowe i edukacyjne przyczyniające się do rozwoju współpracy regionalnej między Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją.

Klasyfikacja

Rodzaj: Europa

Status: Otwarte

Waluta: PLN

Wartość dotacji

Wartość minimalna: PLN20,700
Wartość maksymalna: Nie określono wartości

Informacje dodatkowe

Kwota minimalna wsparcia projektów w ramach programu Standardowych Grantów wynosi od 5 001 € w górę.

Budżet roczny.

Szczegóły

Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) jest instrumentem państw Grupy Wyszehradzkiej (GW), którego celem jest promocja współpracy regionalnej pomiędzy krajami GW poprzez finansowanie różnego rodzaju inicjatyw. Fundusz przyznaje dotacje na projekty kulturowe, naukowe i edukacyjne przyczyniające się do rozwoju współpracy regionalnej między Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją.

Projekty mogą zgłaszać osoby prawne lub osoby fizyczne (rezydenci) każdego z państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Polska, Słowacja, Węgry). O dofinansowanie badań naukowych ze środków Funduszu mogą starać się m.in uniwersytety, uczelnie prywatne, ośrodki naukowe, osoby prywatne i przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządowe.

Fundusz wspiera projekty z następujących dziedzin:

współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
edukacja (.p. seminaria, szkoły letnie)
wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
współpraca transgraniczna (np. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)
promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

Wpółfinansowane będą projekty, które:

przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
wspierają współpracę państw Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólnej reprezentacji w państwach trzecich.

Kryteria kluczowe

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

wsparcie finansowe Funduszu nie może przekroczyć 50% ogólnych kosztów projektu
budżet powinien uwzględniać własny wkład wnioskodawcy w naturze i usługach oraz wkład innych partnerów, współfinansujących projekt
budżet projektu powinien dotyczyć okresu maksymalnie 12 miesięcy również w przypadku, gdy sam projekt trwa dłużej
preferowane są projekty, w których jako organizacyjni partnerzy (współorganizatorzy) występują podmioty ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej
nie będą rozpatrywane projekty, w których prócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy. Wyjątek stanowią projekty współpracy transgranicznej, które mogą być dwustronne.
ze środków Funduszu można również finansować projekty z udziałem dodatkowych partnerów spoza Grupy, pod warunkiem, że są one zgodne z celami Funduszu
wnioskodawcy z krajów spoza Grupy mogą także ubiegać się o granty, na tych samych warunkach jeśli projekt jest tematycznie związany z Grupą Wyszehradzką
grant przyznawany jest na podstawie pisemnego kontraktu z organizatorem (jego wzór jest na stronach internetowych Funduszu), który precyzyjnie ustala wszelkie warunki finansowania projektu
nie są wspierane projekty znajdujące się w kompetencji organów administracji państwowej i finansowanych z budżetu państwa
proces decyzyjny w przypadku Standardowych Grantów trwa do 8 tygodni. Należy to uwzględnić w kalendarzu imprez projektów, ponieważ Fundusz nie wspiera i nie rozpatruje projektów już rozpoczętych
o wyborze wniosków decyduje Rada Ambasadorów, kierując się następującymi kryteriami:
projekt musi być powiązany z działaniami Grupy Wyszehradzkiej i być efektem współpracy partnerów Grupy
projekt musi mieć aspekt promocyjny i być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców
projekt ma wspierać integrację państw Grupy Wyszehradzkiej z UE oraz wewnątrz Grupy
projekt powinien wspierać inicjatywy lokalne.

Wydatki kwalifikowane

W każdym z projektów Fundusz może finansować następujące koszty:

druk publikacji, ich produkcji i dystrybucji
wynajęcie pomieszczeń na imprezy i koszty techniczne (wynajem sprzętu i aparatury, itp.)
honoraria dla artystów
zakwaterowanie i wyżywienie
koszty podróży
honoraria dla ekspertów
przekłady i tłumaczenia
nagrody w konkursach
materiały promocyjne
reklama i promocja (prasa, radio, TV, bilboardy, plakaty, itp.)
tworzenie i aktualizacja stron internetowych.

Restrykcje

Fundusz nie może finansować następujących kosztów:

inwestycje kapitałowe
koszty własne organizatorów (poczta, telefony, prąd, gaz, itp.)
wynajem pomieszczeń biurowych
pensje i wynagrodzenia organizatorów projektu oraz wszelkie koszty związane z ich zatrudnieniem (diety, umowy-zlecenia itp.).

Procedury zgłaszania wniosków

Wnioski o wsparcie trzeba przesyłać drogą elektroniczną i jednocześnie 1 egzemplarz wydruku wniosku pocztą na adres Funduszu.Oprócz wniosku trzeba przesyłać następne obowiązkowe załączniki:

kopia dokumentu tożsamości wnioskodawcy (jeśli jest to osoba fizyczna)
kopie dokumentów założycielskich, potwierdzenia o rejestracji lub statuty (jeśli są to osoby prawne)
takie dokumenty muszą zawierać następujące informacje:

nazwisko przedstawiciela prawnego
zarejestrowaną siedzibę instytucji
numer identyfikacji podatkowej instytucji (np. NIP) (Uwaga: Wnioskodawcy z krajów spoza Grupy Wyszehradzkiej też muszą dołączyć kopie każdego z wymienionych powyżej dokumentu w języku ojczystym i w tłumaczeniu na angielski podpisane przez przedstawicieli prawnych.) •

oryginał listu z potwierdzeniem od partnerów organizacyjnych, które muszą:

być napisane po angielsku
być wydrukowane na oficjalnym papierze listowym z nagłówkiem
być podpisany przez prawnego przedstawiciela partnera
wskazywać nazwę projektu i rolę partnera

kopie listów od współfinansujących partnerów
specjalne pozwolenia na realizację projektu (jeśli są potrzebne)

Powyższe dokumenty należy dostarczyć pocztą na adres:

International Visegrad Fund
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratisława
Słowacja

Zakończenie przyjmowania wniosków

Co roku terminami właściwymi dla składania wniosków są 15 marzec i 15 wrzesień.

Przydatne linki

Granty standardowe - podstawowe informacje (pl)
Regulamin / Rules (en)
Wszystkie dokumenty / Documents (en)
Aplikacja / on-line application (en)

Organizator

Fundusz wyszehradzki
Fundusz wyszehradzki
Kralovske udolie 8
811 01 Bratislava
Słowacja
Telefon: +421 2 62 52 94 11
Strona WWW: http://www.visegradfund.org
Fax: +421 59 35 41 80
Email: scholarship@visegradfund.org

Źródło: http://www.microsoft.com/poland/euga/detail.mspx?businessTypeId%3D%26cou...

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole