Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » MRDPP
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Funkcjonowanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy opiera się na następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, poz. 873)
 
Uchwała nr LVII/464/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.
 
Uchwała nr LVIII/477/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejska Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
(uwaga! na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego W §2 pkt1 tej uchwały, po przecinku skreśla się słowa "mające siedzibę i".)

 

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole