Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW

O DOFINANSOWANIE DLA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "Edukacja ekologiczna"

II konkurs

Termin przyjmowania wniosków od 15.02.2010 r. do 01.03.2010 r. (o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii NFOŚiGW).

Alokacja środków:

Łącznie dla konkursu - 11 000 tys. zł

w tym:

I kategoria - 5 000 000,00 zł

II kategoria - 6 000 000,00 zł

Nabór wniosków w ramach:

Priorytetu A - Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej:

Działań:

A.2 - Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych;
A.3 - Wspieranie filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej;
A.4 - Wspieranie produkcji pomocy dydaktycznych;
A.5 - Wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji prowadzonej na łamach prasy;
A.6 - Wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukacje ekologiczną;
A.7 - Wspieranie ponadregionalnych projektów szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju
A.8 - Wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa;
A 9 - Wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną.

Tematyka:

I kategoria - Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz kwestii związanych z funkcjonowaniem spalarni odpadów;

II kategoria - Energetyka przyjazna środowisku.

III konkurs

Termin przyjmowania wniosków od 25.02.2010 r. do 11.03.2010 r. (o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii NFOŚiGW)

Alokacja środków:

Łącznie dla konkursu - 14 510 tys. zł

w tym:

I kategoria - 6 000 tys. zł

II kategoria - 4 000 tys. zł

III kategoria - 4 000 tys. zł

IV kategoria - 510 tys. zł

Nabór wniosków w ramach:

Priorytetu A - Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej:

Działania: 3

A.2 - Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych;

Tematyka:

I kategoria - Ochrona wód i gospodarka wodna, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Wisły;

II kategoria - Ochrona przyrody i obszary NATURA 2000;

III kategoria - Racjonalne gospodarowanie energią;

IV kategoria - Biokomponenty i paliwa płynne;

UWAGA:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega sobie prawo do przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami/działaniami/kategoriami w ramach każdego z konkursów.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-...

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole