Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Rada Pożytku coraz bliżej

Zebrani podczas Konferencji Organizacji Pozarządowych w Legnicy wybrali 9-osobowy skład przedstawicieli trzeciego sektora w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Około 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Legnicy postanowiło przybyć na konferencję podsumowującą ubiegły rok. Tym razem posiedzenie było jednak szczególne… po raz pierwszy miano bowiem wybrać przedstawicieli trzeciego sektora do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W ramach realizacji projektu pn. "Wzmocnienie oraz rozwój III sektora w subregionie legnickim”

dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EUROLEGNICA

oraz Społeczną Radą Konsultacyjną do Spraw Organizacji Pozarządowych w Legnicy

ogłasza nabór wniosków w ramach

III EDYCJI

KONKURSU NA LIDERA NGO’s 2010 ROKU

„PRZĘSŁO POMOSTU”

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zaprasza na

spotkanie-seminarium dotyczące projektów strażniczych w dziedzinie

ekologii i ochrony środowiska, które odbędzie się

17 grudnia 2010 r. we Wrocławiu.

W programie rozmowa o historii ekologicznych watchdogów z ekspertem

Krzysztofem Wychowałkiem (Polska Zielona Sieć) oraz analiza projektów

strażniczych w obszarze ekologii – ekspert Krzysztof Smolnicki (Fundacja

EkoRozwoju i Polska Zielona Sieć).

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie konsultacji społecznych.

W tym samym dniu, tj. 27 września 2010 r., odbyło się również głosowanie nad projektem uchwały w sprawie konsultacji.

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich wraz ze Stowarzyszeniem EUROLEGNICA ma zaszczyt serdecznie zaprosić członków wszystkich organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Zmiany w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie”.

1) Szkolenie pn. „Zmiany w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie” ma przybliżyć problematykę związaną z funkcjonowaniem organizacji po zmianach ustawy, która jest kluczowym aktem prawnym w zakresie funkcjonowania naszych organizacji.

Bal Miłośników Legnicy

SZANOWNI PAŃSTWO,

Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA skupia osoby, którym bliski jest rozwój kulturalny naszego miasta i jego bogate, historyczne tradycje.

W Legnicy powstanie Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego?

W dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2010 r., Rada Miejska Legnicy przyjęła uchwał? w sprawie określenia trybu powoływania członków, terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

To dobra wiadomość dla wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Legnicy. Otworzy to bowiem nowy etap współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządem lokalnym.

Projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych.

Do biura Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały w sprawie konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt został przygotowany i złożony przez Prezydenta Miasta Legnicy.

Konsultacje w sprawie Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Spotkania konsultacyjne projektu Programu współpracy na lata 2011-2014 odbędą się w następujących terminach:

* dla organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska i rolnictwa

- 15 września godz. 9.00 pokój nr 11 UM parter.

* dla organizacji pozarządowych związanych z oświatą i sportem

- 17 września godz. 13.00 sala nr 225 UM II p.

LEGNICKA SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZNYCH

IV edycja działania realizowanego w ramach projektu

„Wzmocnienie oraz rozwój III sektora w subregionie legnickim”

CELEM PROJEKTU

jest propagowanie idei wolontariatu i działalności organizacji pozarządowych na terenie byłego województwa legnickiego wśród młodych liderów grup formalnych i nieformalnych poprzez wyposażenie ich w umiejętności i wiedzę niezbędną do podejmowania aktywnych działań na rzecz organizacji pozarządowych.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLE LIDERÓW?

Strony

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole