Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

W dniu dzisiejszym (26.07) odbyła się dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

Niestety w toku dyskusji nad projektem uchwały uznano, iż wymaga on jeszcze wprowadzenia poprawek pod względem merytorycznym oraz prawnym, tak by był bardziej spójny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy?

Rozpoczęły się starania o utworzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy?

Jak się okazało, niemalże równocześnie rozpoczęły się starania o utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy po stronie członków Rady Miejskiej. Mianowicie do Rady Miejskiej wpłynął pierwszy projekt uchwały, złożony przez radnego Roberta Kropiwnickiego, dotyczący utworzenia i funkcjonowania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

Stanowisko w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy

W dniu dzisiejszym tj. 21 lipca 2010 r. Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Organizacji Pozarządowych w Legnicy (SRK) przyjęła stanowisko w sprawie projektu uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

W swoim stanowisku członkowie SRK wyrazili pozytywną opinię i poparcie dla inicjatywy utworzenia MRDPP w Legnicy, jak również dla samego projektu uchwały.

Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej

ma zaszczyt zaprosić na wystawę fotografii pt.:

Inscenizacja historyczna „Oblężenie klasztoru w Lubiążu”,

która odbędzie się w Legnicy w budynku

Legnickiej Biblioteki Publicznej ul. Piastowska 22 (Czytelnia Naukowa),

w okresie: 01.05.2010 – 30.06.2010r.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 14 maja o godzinie 17.00

Są już wyniki oceny formalnej złożonych wniosków do konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku.

Poniżej prezentujemy legnickie organizacje, które pozytywnie przeszły ten etap. Gratulujemy i życzymy przejścia następnej oceny.

Przeszli procedurę formalną:

W związku realizacją działań w ramach Platformy Organizacji MOST, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Społeczna Rada Konsultacyjna ds. Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie tematyczne pn. "Wolontariat w organizacjach pozarządowych".

Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania wolontariatu w organizacjach pozarządowych. Dowiemy się również dlaczego wolontariat jest podstawą budowania organizacji.

IV SPOTKANIE Grupowe rozwiązywanie problemów NGO's

W związku realizacją działań w ramach Platformy Organizacji MOST, Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich organizuje grupy problemowe związane z 4 obszarami życia obywatelskiego miasta tj. ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY i SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.

Teatr Modrzejewskiej w Legnicy oraz Stowarzyszenie NETCETERA zaprasza na audiowizualny performance formacji INIRE w ramach projektu sieciowego:
25/25 NIGHT WILL NOT FALL, festiwalu VIDEOFORMES.

miejsce: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Hall Ratusza, transmisja internetowa na stronach festiwalu:

http://www.videoformes-fest.com/festival-10/25-25-night-will-not-fall/

Strony

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole