Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Konkurs UE: Program Kultura - Współpraca z krajami trzecimi

Do 1 maja 2010 r. można składać w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency - EACEA) wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie: Cooperation Projects with Third countries (Projekty współpracy z krajami trzecimi) w Programie Kultura, część 1.3.

Wspierane są projekty współpracy ukierunkowane na wymianę kulturalną między krajami uczestniczącymi w programie i krajami trzecimi, które zawarły z UE porozumienia o stowarzyszeniu lub współpracy. W projektach powinno uczestniczyć co najmniej trzech organizatorów działalności kulturalnej z co najmniej trzech kwalifikujących się krajów, współpracujących w dziedzinie kultury z co najmniej jedną organizacją z wybranego kraju trzeciego. Co najmniej 50% działań musi odbywać się w kraju trzecim.
Kraje trzecie objęte konkursem w 2010 r. to Armenia, Białoruś, Egipt, Gruzja, Jordania, Republika Mołdowy, Tunezja i Palestyna.

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie EACEA

Polecamy kontakt z polskim Punktem Kontaktowym ds. Kultury:
ul. Mokotowska 25
00- 560 Warszawa
kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając ( azajac@iam.pl),
Iwona Morawicz ( imorawicz@iam.pl)
kwestie finansowe: Katarzyna Grzybowska ( kgrzybowska@iam.pl)
tel.: 022 44 76 170-172
www.mkidn.gov.pl/pkk

Informacje z polskiej wersj Przewodnika po Programie Kultura:

Część 1.3: Projekty współpracy z krajami trzecimi (trwające maksymalnie 24 miesiące)
Kategoria obejmuje wsparcie dla projektów współpracy ukierunkowanych na wymianę kulturalną między krajami uczestniczącymi w programie i krajami trzecimi, które zawarły z UE porozumienia o stowarzyszeniu lub współpracy pod warunkiem, że porozumienia o współpracy zawierają klauzulę dotyczącą kultury.

W każdym roku dokonywany jest wybór jednego lub większej liczby krajów trzecich na dany rok. Lista wybranych krajów ogłaszana jest co roku w witrynie internetowej Agencji Wykonawczej, najpóźniej na 4 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

Proponowane działania muszą prowadzić do nawiązania współpracy międzynarodowej o określonym wymiarze. W projektach współpracy powinno uczestniczyć co najmniej trzech organizatorów działalności kulturalnej z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie, współpracujących w dziedzinie kultury z co najmniej jedną organizacją z wybranego kraju trzeciego, i/lub projekty powinny dotyczyć działalności kulturalnej prowadzonej w wybranym kraju trzecim.

Na ten cel przeznaczono dofinansowanie w kwocie od 50000 EUR do 200000 EUR, ale wsparcie udzielane przez Unię Europejską ogranicza się do maksymalnie 50% całkowitych kwalifikujących się kosztów.

Kwalifikujący się wnioskodawcy
Kwalifikują się jedynie instytucje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, których główna działalność wiązana jest ze sferą kultury (sektor kulturalny i twórczy), i mają one siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie.

Kwalifikujące się projekty
Kwalifikują się jedynie projekty spełniające następujące warunki:
• ich czas trwania może przekraczać 24 miesięcy;
• uczestniczyć w nich musi co najmniej trzech współorganizatorów z trzech różnych krajów uczestniczących w programie;
• zawierają podpisane upoważnienia dla każdego współorganizatora potwierdzające zaciągnięte zobowiązania;
• nawiązują współpracę kulturalną z co najmniej jednym partnerem pochodzącym z wybranego kraju trzeciego. Nie mniej niż 50% działań musi odbywać się w kraju trzecim;
• opierają się na porozumieniu o współpracy podpisanym między zainteresowanymi organizatorami działań kulturalnych [koordynator, współorganizator i partner(-rzy) w kraju (-ach) trzecim (-ich)]; dokument ten zostaje podpisany przez koordynatora, współorganizatora i partnera(-ów) w kraju (-ach) trzecim (-ich) i opisuje ich współpracę;
• ubiegają się o dotację w wysokości od 50 000 EUR do 200 000 EUR;
• przedstawiają zbilansowany budżet (wydatki =dochód) oraz zachować zgodność z maksymalną kwotą współfinansowania określoną jako 50% łącznego kwalifikowanego budżetu.

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole