Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Nabory ciągłe wniosków o dofinansowanie w Programach współpracy
transgranicznej na granicy polsko-niemieckiej

Środki na realizację projektów w ramach trzech Programów są jeszcze
dostępne. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi do 85 proc.
kosztów kwalifikowalnych.

Szansę na otrzymanie wsparcia maj± wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcia
z zakresu m.in. budowy i modernizacji infrastruktury transportowej,
turystycznej, społecznej, ochrony środowiska naturalnego oraz współpracy i
wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami kultury, oświaty, jednostkami
samorządu terytorialnego oraz organami administracji rzadowej.

Bliższe informacje na temat polsko-niemieckich programów współpracy
transgranicznej można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Meklemburgia-Pomorze Przednie/
Brandenburgia 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Brandenburgia 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Źródło: /nabory_ciagle_wnioskow_o_dofinansowanie_w_Programach_wspolpracy_
transgranicznej_na_granicy_polsko_niemieckiej

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Przedmiot wsparcia

Szerokie spektrum przedmiotów wsparcia zawartych w Programie Operacyjnym
umożliwia realizację wielu transgranicznych projektów z różnych dziedzin
życia. I tak na przykład spektrum to obejmuje projekty z zakresu
infrastruktury, poprzez współpracę gospodarcz±, po projekty z dziedziny
kultury i ochrony środowiska.

Główne przedmioty wsparcia są przedstawione w tak zwanych osiach
priorytetowych, które dzielą się na dziedziny wsparcia. Dziedziny wsparcia z
kolei są uszczegółowione w działaniach.

Oś priorytetowa 1
Rozwój transgraniczny
* Gospodarka i nauka
* Turystyka i działalność uzdrowiskowa
* Transport i komunikacja
* ¦rodowisko przyrodnicze
* Ład przestrzenny i planowanie regionalne

Oś priorytetowa 2
Transgraniczna integracja społeczna
* Kształcenie i szkolenie
* Kultura i sztuka
* Infrastruktura społeczna
* Bezpieczeństwo publiczne
* Rozwój współpracy partnerskiej
* Fundusz Małych Projektów

Pomoc Techniczna nie została ujęta w powyższym diagramie. Środki Pomocy
Technicznej przeznaczane są na wsparcie działań związanych z przygotowaniem,
zarządzaniem, monitoringiem, oceną, informacja i ewaluacją Programu, jak
również wzmacnianiem potencjału administracyjnego.

Źródło: http://www.sn-pl.eu/pl/

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole