Nazwa użytkownika

NEWSLETTER

Bądź informowany o nowych wydarzeniach!

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Jesteś tutaj

Strona główna » MRDPP
Wersja do wydrukuSend to friendPDF version

Zadaniem Rady jest:

1. Reprezentowanie sektora pozarządowego miasta Legnicy wobec władz miejskich, powiatu grodzkiego, wojewódzkich i centralnych;

2. Współpraca z administracją publiczną w szczególności z samorządem terytorialnym oraz innymi partnerami życia społecznego;
- opiniowanie projektów aktów prawa lokalnego i inicjatyw gminy w dziedzinach dotyczących działalności poszczególnych organizacji pozarządowych;
- konsultowanie z przedstawicielami samorządu lokalnego “Programu współpracy Gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na poszczególne lata;
- konsultowania projektów uchwał oraz zarządzeń dotyczących sektora pozarządowego;
- opiniowanie ofert i przygotowanie propozycji rozdziału środków w konkursach ogłaszanych przez Prezydenta na realizację zadań miasta;
- opiniowanie dokumentacji konkursowej związanej z przyznawaniem środków dla organizacji pozarządowych;
- udział w komisjach konkursowych;
- podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego;

3. Wskazywanie priorytetów obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
- wypracowania stanowisk odnośnie istotnych zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w gminie, powiecie, województwie, kraju;
- integracja sektora pozarządowego;

4. Podejmowanie publicznych dyskusji na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
- wspieranie organizacji pozarządowych oraz grup organizacji poprzez m.in. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym;

5. Diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;


 

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

Firma Trasnportowa Opole